مشکلات و خطاهای سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در مورد مشکلات و خطاهای سیستم

4,483 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 303 پاسخ
  • 24,974 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 861 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 43 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 139 بازدید
 1. تصویر ندادن کارت گرافیک

  • 3 پاسخ
  • 55 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 322 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 328 بازدید
  • 32 پاسخ
  • 452 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 138 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 94 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 43 بازدید
 2. نحوه فعال کردن گرافیک انبورد

  • 1 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 3,763 بازدید
 3. ارور 0xc0000005

  • 26 پاسخ
  • 3,472 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 431 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 419 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 65 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 295 بازدید