مشکلات و خطاهای سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در مورد مشکلات و خطاهای سیستم

4,764 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 335 پاسخ
  • 27,043 بازدید
 1. سیاه شدن ناگهانی صفحه مانیتور

  • 5 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 57 پاسخ
  • 1,015 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 195 بازدید
  • 84 پاسخ
  • 1,553 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 17 بازدید
 2. راهنمایی در مورد کولر GLC360

  • 4 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 44 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 177 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 126 بازدید
 3. ویروس کامپیوتر و سوختن فلش

  • 1 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 160 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 68 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 167 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 720 بازدید