مشاوره برای انتخاب قطعات سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در رابطه با انتخاب درست و مناسب قطعات سیستم

5,532 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23,316 پاسخ
  • 818,790 بازدید
  • 380 پاسخ
  • 34,932 بازدید
  • 4,028 پاسخ
  • 126,919 بازدید
  • 687 پاسخ
  • 364,380 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 110 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 169 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 10 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 54 پاسخ
  • 3,215 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 231 بازدید
 1. خرید سیستم با بودجه 8-9

  • 13 پاسخ
  • 203 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 17 بازدید
  • 40 پاسخ
  • 600 بازدید
 2. مشاوره خرید مانیتور

  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 108 بازدید
 3. مشاوره برای خرید RAM

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 40 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 107 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 75 بازدید