مشاوره برای انتخاب قطعات سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در رابطه با انتخاب درست و مناسب قطعات سیستم

5,459 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 338 پاسخ
  • 33,192 بازدید
  • 23,199 پاسخ
  • 806,410 بازدید
  • 4,025 پاسخ
  • 125,480 بازدید
  • 687 پاسخ
  • 363,328 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 10 بازدید
 1. کمک برای انتخاب کارت گرافیک 1 2

  • 25 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 164 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 184 بازدید
 2. یک هدست عالی پیشنهاد بدین

  • 4 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 139 پاسخ
  • 1,670 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 259 بازدید
 3. گلوگاه 1 2

  • 25 پاسخ
  • 483 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 213 بازدید
 4. 2500k یا 3570 ؟

  • 23 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 400 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 157 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 260 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 50 بازدید
 5. راهنمای خرید مانیتور

  • 10 پاسخ
  • 131 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 174 بازدید