انجمن تخصصی مادربورد های Asus

محلی برای بحث و گفتگو در مورد مادربورد های Asus

182 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 149 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 293 بازدید
 1. RGB Strip

  • 1 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 250 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 89 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 409 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 149 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 78 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 184 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 137 بازدید
 2. شکستگی سوکت AM2

  • 10 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 561 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 569 بازدید