گرافیک

محلی برای بحث و گفتگو در مورد گرافیک و مسائل مربوط به آن

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 168 پاسخ
  • 11,282 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 142 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 194 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 164 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 369 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 638 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 564 بازدید
 1. DirectX 12.1

  • 3 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,732 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,145 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 865 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 141 بازدید