گرافیک

محلی برای بحث و گفتگو در مورد گرافیک و مسائل مربوط به آن

59 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 168 پاسخ
  • 11,235 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 159 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 324 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 129 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 585 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 561 بازدید
 1. DirectX 12.1

  • 3 پاسخ
  • 243 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2,615 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,135 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 85 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 245 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 846 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 125 بازدید
 2. درخواست یک سایت

  • 2 پاسخ
  • 248 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 268 بازدید