گرافیک

محلی برای بحث و گفتگو در مورد گرافیک و مسائل مربوط به آن

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 168 پاسخ
  • 11,247 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 1,027 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,140 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 2,304 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,057 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,873 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 562 بازدید
 1. مشکل دارم

  • 13 پاسخ
  • 2,063 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,638 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 9,022 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 682 بازدید
 2. اولین کار من در zbrush

  • 12 پاسخ
  • 727 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,192 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 853 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 348 بازدید
 3. benchmark عجیب کارت 1060

  • 10 پاسخ
  • 125 بازدید
 4. LionComputer WallPapers

  • 9 پاسخ
  • 901 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 957 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 160 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 120 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,181 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,693 بازدید
 5. cooler جدید کیس (طنز)

  • 5 پاسخ
  • 1,639 بازدید
 6. Intro برای lionComputer

  • 4 پاسخ
  • 1,409 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 903 بازدید