گرافیک

محلی برای بحث و گفتگو در مورد گرافیک و مسائل مربوط به آن

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 168 پاسخ
  • 11,446 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 1,048 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,172 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 2,328 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,081 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,904 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 585 بازدید
 1. مشکل دارم

  • 13 پاسخ
  • 2,090 بازدید
 2. شایعه یا واقعیت rtx2090

  • 13 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,664 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 9,781 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 706 بازدید
 3. اولین کار من در zbrush

  • 12 پاسخ
  • 752 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,204 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 912 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 98 بازدید
 4. LionComputer WallPapers

  • 9 پاسخ
  • 922 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 963 بازدید
 5. R7 360 یا GTX 750

  • 8 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 190 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,236 بازدید