گرافیک

محلی برای بحث و گفتگو در مورد گرافیک و مسائل مربوط به آن

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 168 پاسخ
  • 11,306 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 1,031 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,149 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 2,317 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,065 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,886 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 566 بازدید
 1. مشکل دارم

  • 13 پاسخ
  • 2,071 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,651 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 9,341 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 688 بازدید
 2. اولین کار من در zbrush

  • 12 پاسخ
  • 735 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,198 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 877 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 155 بازدید
 3. LionComputer WallPapers

  • 9 پاسخ
  • 907 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 957 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 167 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 124 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,216 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,745 بازدید
 4. cooler جدید کیس (طنز)

  • 5 پاسخ
  • 1,652 بازدید
 5. Intro برای lionComputer

  • 4 پاسخ
  • 1,409 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 915 بازدید