اسپیکر و کارت صدا

محلی برای بحث و گفتگو در مورد انواع اسپیکر و کارت صدا

426 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 126 پاسخ
  • 15,618 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 4,687 بازدید
 1. اتصال همزمان دو اسپیکر به pc

  • 5 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 119 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
 2. سوکت صدا

  • 5 پاسخ
  • 109 بازدید
  • 99 پاسخ
  • 4,301 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 75 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 167 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 135 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 197 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 187 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 137 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 150 بازدید