اسپیکر و کارت صدا

محلی برای بحث و گفتگو در مورد انواع اسپیکر و کارت صدا

429 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 126 پاسخ
  • 15,712 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 4,707 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 95 بازدید
 1. انتخاب اسپیکر

  • 0 پاسخ
  • 43 بازدید
  • 100 پاسخ
  • 4,515 بازدید
 2. اتصال همزمان دو اسپیکر به pc

  • 22 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 212 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 149 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
 3. سوکت صدا

  • 5 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 80 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 187 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 161 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 208 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 208 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 94 بازدید