انجمن تخصصی کارت گرافیک های MSI

محلی برای بحث و گفتگو در مورد کارت گرافیک های MSI

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 107 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 97 بازدید
 1. مشکل در بایوس

  • 4 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 148 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 227 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 85 بازدید
 2. کلاک gtx 1060

  • 5 پاسخ
  • 161 بازدید
 3. خطای 12

  • 3 پاسخ
  • 69 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 110 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 163 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 576 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 133 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 103 بازدید
 4. کارت گرافیک 1050ti

  • 3 پاسخ
  • 112 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 354 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 187 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 938 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 483 بازدید