خرید و فروش کارت کپچر و TV card

در این بخش خرید و فروش و حراج انواع کارتهای کپچر و تبدیل و TV CARD و لوازم مربوط به آن امکان پذیر میباشد


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

67 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 203 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,812 بازدید
 1. پایان یافت

  • 22 پاسخ
  • 871 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 275 بازدید
 2. فروش کارت کپچر neo5

  • 0 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,129 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 394 بازدید
 3. خریدار kvm

  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
 4. فروش کارت کپچر neo 5

  • 0 پاسخ
  • 489 بازدید
 5. ieee 1394 fx

  • 10 پاسخ
  • 859 بازدید
 6. خرید Roku

  • 1 پاسخ
  • 1,877 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,287 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 602 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 815 بازدید
 7. فروش (GT-U8000-RH (rev. 1.0

  • 2 پاسخ
  • 640 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 679 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,957 بازدید
 8. خریدار کارت کپچر 1 2

  • 44 پاسخ
  • 2,627 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,361 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,116 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 3,052 بازدید