خرید و فروش کارت کپچر و TV card

در این بخش خرید و فروش و حراج انواع کارتهای کپچر و تبدیل و TV CARD و لوازم مربوط به آن امکان پذیر میباشد


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

63 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 1,435 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 82 بازدید
 1. پایان یافت

  • 22 پاسخ
  • 776 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 227 بازدید
 2. فروش کارت کپچر neo5

  • 0 پاسخ
  • 245 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 976 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 326 بازدید
 3. خریدار kvm

  • 0 پاسخ
  • 167 بازدید
 4. فروش کارت کپچر neo 5

  • 0 پاسخ
  • 402 بازدید
 5. ieee 1394 fx

  • 10 پاسخ
  • 745 بازدید
 6. خرید Roku

  • 1 پاسخ
  • 1,688 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,147 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 524 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 745 بازدید
 7. فروش (GT-U8000-RH (rev. 1.0

  • 2 پاسخ
  • 578 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 565 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,837 بازدید
 8. خریدار کارت کپچر

  • 44 پاسخ
  • 2,442 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,277 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,046 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,877 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 526 بازدید
 9. کارت TV

  • 1 پاسخ
  • 591 بازدید
  • 58 پاسخ
  • 2,231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 446 بازدید