خرید و فروش کارت کپچر و TV card

در این بخش خرید و فروش و حراج انواع کارتهای کپچر و تبدیل و TV CARD و لوازم مربوط به آن امکان پذیر میباشد


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 1,520 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 92 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 103 بازدید
 1. پایان یافت

  • 22 پاسخ
  • 793 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 229 بازدید
 2. فروش کارت کپچر neo5

  • 0 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,006 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 338 بازدید
 3. خریدار kvm

  • 0 پاسخ
  • 178 بازدید
 4. فروش کارت کپچر neo 5

  • 0 پاسخ
  • 410 بازدید
 5. ieee 1394 fx

  • 10 پاسخ
  • 770 بازدید
 6. خرید Roku

  • 1 پاسخ
  • 1,739 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,165 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 535 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 753 بازدید
 7. فروش (GT-U8000-RH (rev. 1.0

  • 2 پاسخ
  • 587 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 578 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,851 بازدید
 8. خریدار کارت کپچر

  • 44 پاسخ
  • 2,456 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,289 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,053 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 2,921 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 549 بازدید
 9. کارت TV

  • 1 پاسخ
  • 605 بازدید
  • 58 پاسخ
  • 2,273 بازدید