صفحه مدیران

Moderators

Hamed

Hamed

مدیر ارشد

MjMotamedi

MjMotamedi

مدیر فروش


سعید حسینی

سعید حسینی

مدیر سایت

سینا میاندشتی

سینا میاندشتی

کارشناس IT و مدیرفنی تیم لیون کامپیوتر

Bakhshi

Bakhshi

همكار علمی الکترونیک


maxel134

maxel134

مدیر انجمن

Maximus

Maximus

مدیر سابق انجمن

OverExtreme

OverExtreme

مدیر انجمن

Mohsen P

Mohsen P

مدیر فنی سایت


Mahdi-Lion

Mahdi-Lion

مدیر فروش قطعات کامپیوتر

Poorya_Lion

Poorya_Lion

مدیر نمونه ومنتخب کاربران در سال 1390

Reza_Fallah

Reza_Fallah

مدیر الکترونیک و برق


Lion Services

Lion Services

مسئول تعمیر و نگهداری و فنی لیون

Nateghi7

Nateghi7

مدیر فنی ماینینگ لیون کامپیوتر

TechBaMohsen

TechBaMohsen

مدیر انجمن ماینینگ


کامیاب

کامیاب

مدیر بخش لپتاپ

ARMIN

ARMIN

کاربر نمونه سال 92 لیون

AtAgAmEr

AtAgAmEr

ناظر قوانین


THE-BLACK-CAPTAIN

THE-BLACK-CAPTAIN

تیم خبری لیون