صفحه مدیران

Moderators

Hamed

Hamed

مدیر ارشد

MjMotamedi

MjMotamedi

مدیر فروش


سعید حسینی

سعید حسینی

مدیر سایت

سینا میاندشتی

سینا میاندشتی

کارشناس IT و مدیرفنی تیم لیون کامپیوتر

Bakhshi

Bakhshi

همكار علمی الکترونیک


maxel134

maxel134

مدیر انجمن

Maximus

Maximus

مدیر سابق انجمن

OverExtreme

OverExtreme

مدیر انجمن

Mohsen P

Mohsen P

مدیر فنی سایت


Mahdi-Lion

Mahdi-Lion

مدیر فروش قطعات کامپیوتر

Poorya_Lion

Poorya_Lion

مدیر نمونه ومنتخب کاربران در سال 1390

Reza_Fallah

Reza_Fallah

مدیر الکترونیک و برق


Lion Services

Lion Services

مسئول تعمیر و نگهداری و فنی لیون

Nateghi7

Nateghi7

مدیر فنی ماینینگ لیون کامپیوتر

کامیاب

کامیاب

مدیر بخش لپتاپ


ARMIN

ARMIN

کاربر نمونه سال 92 لیون

AtAgAmEr

AtAgAmEr

ناظر قوانین


THE-BLACK-CAPTAIN

THE-BLACK-CAPTAIN

تیم خبری لیون